Terms and Conditions/Οροι και Προϋποθέσεις

1.COMARINELTD (COOPTRAVEL)

Είμαστε ταξιδιωτικό γραφείο, μέλος του ΚΟΤ, του ACTA, της ΙΑΤΑ και του BSP Κύπρου. Έχουμε άδεια οργάνωσης εκδρομών από τον ΚΟΤ με όλες τις υποχρεωτικές εγγυήσεις που μας επιτρέπουν νόμιμα να διοργανώνουμε και να διαθέτουμε ταξιδιωτικά προγράμματα για το εξωτερικό. Επίσης, ως μέλος της ΙΑΤΑ και του BSP Κύπρου έχουμε το νόμιμο δικαίωμα να συνεργαζόμαστε και να εκδίδουμε αεροπορικά εισιτήρια με όλες τις αεροπορικές εταιρείες μέλη των πιο πάνω οργανισμών.

 

2.ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ

Η σύμβασης του ταξιδιού σας γίνεται με την εταιρεία Comarine Ltd (Coop travel) η οποία δεσμεύεται να σας προσφέρει τις διάφορες υπηρεσίες, που αποτελούν μέρος του ταξιδιού σας. Μια κράτηση θεωρείται έγκυρη μόνο εφόσον καταβληθεί η σχετική προκαταβολή και εκτυπωθεί η σχετική απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Τότε και μόνο τότε, υπάρχει μια σύμβαση μεταξύ σας και της εταιρείας μας.

 

3.ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Πιστεύουμε ότι μπορούμε να σας προσφέρουμε όλες τις υπηρεσίες που έχουμε προγραμματίσει, στο συγκεκριμένο ταξίδι, κατά τη στιγμή της εγγραφής σας. Επειδή όμως κλείνουμε τις διάφορες υπηρεσίες πολύ πριν την ημερομηνία αναχώρησης σας και χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες πολλών ανεξάρτητων προμηθευτών, όπως αεροπορικών εταιριών, ξενοδοχείων κ.τ.λ στους οποίους δεν είναι δυνατόν να έχουμε άμεσο έλεγχο υπάρχει πιθανότητα να υπάρξουν αλλαγές. Οι περισσότερες από τις αλλαγές αυτές είναι μικρής σημασίας. Αν έχουμε μια σημαντική τροποποίηση του ταξιδιού σας, όπως για παράδειγμα αλλαγή δρομολογίου, αλλαγή διανυκτερεύσεων, αλλαγή μέσων μεταφοράς ή αλλαγή στις ημερομηνίες κοκ. έχετε τρεις εναλλακτικές λύσεις:

Α. Να δεχθείτε την τροποποίηση

Β. Να καταγγείλετε τη Σύμβαση χωρίς καταβολή χρέωσης καταγγελίας και επιστροφής όλων τον ποσών που έχτε καταβάλει εντός 14 ημερών από την ημέρα καταγγελίας της Σύμβασής

Γ. Να δεχθείτε υπαλλακτικό πακέτο εφόσον αυτό είναι εφικτό ισοδύναμης ή ανώτερης ποιότητας καταβάλλοντας τη διαφορά εάν είναι ακριβότερο και εάν το υπαλλακτικό πακέτο είναι μειωμένης τιμής ή ποιότητα δικαιούστε την κατάλληλη μείωση της τιμής.

Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει την ευθύνη, όταν μετά την αναχώρηση ενός ταξιδιού, μια κανονική πτήση δρομολογίου αεροπορικής εταιρείας δεν πραγματοποιηθεί ή για άλλα γεγονότα που είναι πέρα από τον έλεγχο μας και παρά την επιμέλεια και φροντίδα μας δεν έχουμε την δυνατότητα να αποφύγουμε, όπως η αλλαγή αεροσκάφους σε άλλο μικρότερης χωρητικότητας, καθυστέρηση λόγω τεχνικής βλάβης, από πόλεμο, από τρομοκρατική ενέργεια, από κοινωνικές αναταραχές, φυσικές καταστροφές, απεργίες διαφόρων κλάδων, φυσικά φαινόμενα, επιδημίες, εμπάργκο. Σε θέματα μεταφοράς με πλοία, αεροπλάνα και τρένα όσο και την εξασφάλιση διαμονής, η ευθύνη μας σε όλες τις περιπτώσεις περιορίζεται στα πλαίσια των σχετικών Διεθνών όρων Μεταφοράς. Αποφάσεις για καθυστέρηση ή αλλαγές δρομολογίων είναι πιθανόν να αποφασιστούν από διάφορους κυβερνητικούς ή άλλους οργανισμούς με αποτέλεσμα καθυστερήσεις, αλλαγή δρομολογίων, πτήσεων. Το γραφείο δεν είναι δυνατόν να ελέγχει ή να προβλέπει τέτοιες ενέργειες και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αναλάβει ευθύνη για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις.

 

4.ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Επειδή δεν έχουμε τον έλεγχο των δωματίων σε κάθε πόλη, είναι πιθανόν να ειδοποιηθούμε ότι το δωμάτιο που κλείσαμε για εσάς δεν είναι διαθέσιμο την ημέρα της αφιξής σας. Αν συμβεί αυτό θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να βρούμε άλλο ξενοδοχείο, ίδιας κατηγορίας στην ίδια πόλη. Αν αυτό δεν είναι δυνατό και αναγκαστούμε να βρούμε για σας ξενοδοχείο μικρότερης κατηγορίας, αναλαμβάνουμε να επιστρέψουμε την διαφορά, που προκύπτει από την διαφορά των δύο τιμών, αυτό που σας υποσχεθήκαμε και αυτό που σας προσφέρουμε τελικά.

 

5.ΑΝ ΑΚΥΡΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε το ταξίδι σας για οποιονδήποτε λόγο. Πάντως δεν θα ακυρώσουμε το ταξίδι σας 7 μέρες πριν την αναχώρηση, εκτός αν υπάρχουν λόγοι, πέρα από τον δικό μας έλεγχο (όπως αναφέρονται στην παράγραφο 3). Αν τελικά αναγκαστούμε να ακυρώσουμε το ταξίδι σας, έχετε τις ακόλουθες εναλλακτικές λύσεις:

Α. Ένα άλλο ταξίδι με την επιφύλαξη ότι στην περίπτωση που θα ισχύει μια ακριβότερη τιμή πώλησης η οποία διαφορά θα επιβαρύνει εσάς.

Β. Πλήρη επιστροφή των χρημάτων που πληρώσατε.

 

6.Η ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΣΑΣ

Είμαστε υπεύθυνοι για την εκτέλεση των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση του ταξιδιού σας. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης κατά την εκτέλεση της ταξιδιωτικής σας υπηρεσίας που περιλαμβάνεται στη σύμβαση του ταξιδιού παρακαλούμε να μας ενημερώσετε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Σε περίπτωση που κάποια από τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες δεν εκτελείται σύμφωνα με την σύμβαση, έχουμε την υποχρέωση να την αποκαταστήσουμε εκτός και αν η αποκατάστασή είναι αδύνατη ή συνεπάγει δυσανάλογες δαπάνες.

Σύμφωνα με την Κυπριακή Νομοθεσία του Ο περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμος του 2017 (186(I)/2017) η Εταιρεία μας έχει προβεί στην εξασφάλιση της επαγγελματικής του ευθύνης για την κάλυψη της μη εκτέλεσης ή πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης εκ μέρους μας καθώς και για την επιστροφή των καταβληθέντων και τον επαναπατρισμό σας στην περίπτωση αφερεγγυότητας.

 

7. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΑΣ

Γίνονται μεγάλες προσπάθειες για τη σωστή καταχώρηση των διάφορων στοιχείων και λεπτομερειών στο έντυπο μας. Τόσο γενικά όσο και ειδικά για τα θέρετρα, ξενοδοχεία, δρομολόγια κ.τ.λ μέχρι την ώρα που παραδίνουμε το έντυπο στο τυπογραφείο 23/03/2019. Παρ’όλα αυτά ιδιοκτήτες ή διευθυντές ξενοδοχείων, νυχτερινών κέντρων, εστιατορίων, κυβερνητικοί οργανισμοί (υπεύθυνοι για μουσεία και άλλους αρχαιολογικούς χώρους), είναι πιθανόν να αλλάξουν μια ή περισσότερες λεπτομέρειες. Πιθανόν να υπάρξουν αλλαγές στις ώρες των πτήσεων. Εκδρομές, ξεναγήσεις, κρουαζιέρες ή σαφάρι μπορούν να αλλάξουν για τοπικές αιτίες. Κάτω από παρόμοιες ή κλιματολογικές συνθήκες, εποχές του χρόνου κ.τ.λ είναι δυνατόν ορισμένες λεπτομέρειες που καταγράψαμε να μην είναι διαθέσιμες για το κοινό ή να μην μπορούν να προσφερθούν (π.χ. μη λειτουργία της πισίνας για τεχνικούς λόγους κ.τ.λ) και η περιγραφή μας στο έντυπο να μη συμφωνεί με την πραγματικότητα (νέα διαμόρφωση χώρου, λεωφόρων κτλ).

 

8. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Η παραμονή σε όλα τα ξενοδοχεία, εκτός αν ρητά αναφέρεται κάτι άλλο, είναι σε δωμάτια στάνταρ (standard rooms). Σε όλο τον κόσμο, τα δωμάτια είναι διαθέσιμα για χρήση, απο τις 15:00 (ανεξάρτητα με την ώρα άφιξης του ταξιδιώτη). Παράλληλα ο ίδιος ταξιδιώτης οφείλει να παραδώσει το δωμάτιο του από τις 10:00 μέχρι τις 12:00 άσχετα πάντα με την ώρα αναχώρησης από το ξενοδοχείο. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατό να κρατήσει το δωμάτιο του κανείς, πέρα απο τις 12:00 εφ’όσον καταρχήν υπάρχει διαθεσιμότητα στο ξενοδοχείο και πληρώσει το ανάλογο επιπλέον κόστος.

 

9. ΤΡΙΚΛΙΝΑ / ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΑ

Το τρίτο ή το τέταρτο άτομο που θα μείνει στο ίδιο δωμάτιο με άλλους δύο, είτε θα μοιραστεί ένα από τα υπάρχοντα κρεβάτια, είτε θα του προστεθεί πτυσσόμενο κρεβάτι, από μεταλλικά που διπλώνουν (πολλοί το αποκαλούν ράντσα). Όποια από τις δύο περιπτώσεις και να ισχύει τελικά, ο χώρος στο δωμάτιο, θα περιοριστεί σημαντικά. Δεν το συνιστούμε για ενήλικες.

 

10. ΔΙΚΛΙΝΑ

Πολλά ξενοδοχεία, έχουν σε κάθε δωμάτιο, δύο κρεβάτια αντί ενός διπλού. Αν ενδιαφέρεστε να έχετε διπλό κρεβάτι, να μας ενημερώσετε κατά την εγγραφή σας. Θα κάνουμε κάθε προσπάθεια να το εξασφαλίσουμε. Δεν μπορούμε όμως να το εγγυηθούμε 100%.

 

11. ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ

Παρόλο που πληρώνει κανείς πρόσθετο ποσό, το δωμάτιο που θα πάρει δεν σημαίνει ότι είναι ευρύτερο ή σε καλύτερη θέση στο ξενοδοχείο.

 

12. ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Πολλά ξενοδοχεία και θέρετρα συνεχίζουν ακατάπαυστα να βελτιώνουν τα κτίρια, χώρους, κτλ. Θα αναγνωρίσετε ότι είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζουμε το χρόνο που θα ξεκινήσουν τέτοιες εργασίες, το εύρος, την διάρκεια, τις ώρες, τη φύση των εργασιών, και τις επιπτώσεις στους ταξιδιώτες κάθε στιγμή του όλου έργου.

 

13. ΠΡΟΓΕΥΜΑ

Σε όλα μας τα ταξίδια, περιλαμβάνεται το πρόγευμα ευρωπαϊκού τύπου. Το πρόγευμα αυτού του είδους διαφέρει από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο και περιλαμβάνει οπωσδήποτε ρόφημα (καφέ ή τσάι), μαρμελάδα, βούτυρο ή φρυγανιά. Υπάρχουν πολλά ταξίδια με πλουσιότερο πρόγευμα (αμερικάνικου ή αγγλικού τύπου) που περιλαμβάνουν επί πλέον αυγά, αλλαντικά, τυριά, corn flakes, διάφορα ψωμάκια κ.α

 

14. ΓΕΥΜΑΤΑ

Σε όποια ταξίδια μας περιλαμβάνονται τα γεύματα (ημιδιατροφή) αυτά είναι είτε το βράδυ είτε το μεσημέρι ανάλογα με το πρόγραμμα της ημέρας. Το γεύμα είναι συνήθως «ταμπλ ντ’οτ» δηλαδή συγκεκριμένο γεύμα. Δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων για τα γεύματα που δεν παίρνει κανείς. Ειδικά μενού, π.χ χορτοφάγοι παρ’όλο που δεν μπορούμε να το εγγυηθούμε, καθώς δεν εξαρτάται από εμάς, με την εμπειρία μας μέχρι τώρα.

 

15. ΠΟΥΛΜΑΝ

Οι θέσεις στα λεωφορεία αλλάζουν καθημερινά από όλους ανεξαιρέτως τους εκδρομείς. Το κάπνισμα εντός του πούλμαν απαγορεύεται. Η φράση «μέσω πόλης…» υποδηλώνει την ένδειξη κατεύθυνσης δρομολογίου του προγράμματος και όχι τη διέλευση και περιήγηση της αναφερόμενης πόλης. Η φράση «θα δούμε…» πολλές φορές υποδηλώνει την από του πούλμαν εξωτερική άποψη του εκάστοτε μνημείου-κτιρίου.

 

16. ΠΤΗΣΕΙΣ

Μια πτήση γενικά στην Ευρώπη έχει μικρή διάρκεια. Είναι πολύ πιθανό οι πτήσεις να είναι γεμάτες και ζευγάρια να μην καθίσουν μαζί. Γίνεται πάντα ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε να ικανοποιήσουμε όλες τις επιθυμίες σας. Οι πτήσεις που χρησιμοποιούμε είναι ενδεχόμενο να μην είναι απευθείας και να προϋποθέτουν αλλαγή αεροσκάφους (ανταπόκριση) σε ενδιάμεσο σταθμό. Οι συγκεκριμένες πτήσεις που θα χρησιμοποιούμε καθώς και οι ενδιάμεσοι σταθμοί δίνονται πριν από την αναχώρηση. Τέλος, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τον τύπο αεροσκάφους, διότι οι αεροπορικές διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής, την τελευταία στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

 

17. ΝΑΥΛΩΜΕΝΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

Τις χρησιμοποιούμε εκεί που είτε δεν υπάρχουν αρκετές θέσεις για τις ανάγκες μας είτε ενδείκνυται για λόγους ναύλου, είτε για τα ωράρια τους. Μια ναυλωμένη πτήση, είναι συνήθως ο πιο σύντομος και οικονομικός τρόπος να φτάσει κανείς στον προορισμό του.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

 

1.ΠΛΗΡΩΜΗ / ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΣΑΣ

Η επιβεβαίωση της κράτησης σας γίνεται με την προκαταβολή 30% του συνολικού κόστους. Η εξόφληση γίνεται το αργότερο 20 μέρες πριν την αναχώρηση. Αν δεν πληρώσετε το υπόλοιπο του ταξιδιού σας, μέχρι 10 μέρες πριν απο την αναχώρηση, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση. Αν εγγραφείτε σε ένα ταξίδι, σε λιγότερο από 20 μέρες πριν απο την αναχώρηση τότε πρέπει να καταβάλλετε την πλήρη αξία του ταξιδιού, κατά το στάδιο της κράτησης.

 

2. ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Αν εσείς ή κάποιος/α από την ομάδα/οικογένεια σας ακυρώσει τη συμμετοχή του, χρειάζεται να μας γνωστοποιήσετε την απόφαση σας γραπτώς.

Η ακύρωση θα ισχύει από την μέρα που θα λάβουμε γραπτώς (επί αποδείξει) την απόφαση ακύρωσης της συμμετοχής. Στην περίπτωση αυτή θα επιβαρυνθείτε με τις παρακάτω  χρεώσεις καταγγελίας

α) Ακύρωση συμμετοχής μέχρι 45 μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση ποσού €50

β) Ακύρωση συμμετοχής 44-30 μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση 30% ταξιδιού.

γ) Ακύρωση συμμετοχής 29-21 μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση 50% της ταξιδιού.

δ) Ακύρωση συμμετοχής 20 μέρες και μέχρι την αναχώρηση, παρακράτηση όλου του ποσού της αξίας της εκδρομής/πακέτου.

Για τα μέσα ολικής ναύλωσης (charter), κρουαζιέρες, σκι, εκθέσεις, συνέδρια και παρεμφερείς διεθνείς εκδηλώσεις, τα ακυρωτικά φθάνουν μέχρι το 100% της αξίας τους, ασχέτως της ημερομηνίας γνωστοποίησης της ακύρωσης.

Προτείνουμε να αγοράσετε ασφάλεια ταξιδιού που να καλύπτει την περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής σε ταξίδι.

 

3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Αν εσείς δεν μπορείτε να ταξιδέψετε, είναι ενδεχόμενο να δεχθούμε να μεταφέρετε την κράτηση σας σε κάποιο άλλο άτομο. Ο ταξιδιώτης μπορεί να εκχωρήσει την κράτησή του, σε άλλο τρίτο ενδιαφερόμενο άτομο που πληρεί όλους τους απαιτούμενους όρους για το οργανωμένο ταξίδι, αφού όμως ενημερώσει το διοργανωτή ή πωλητή. Ο αντικαταστάτης (εκδοχέας) και ο αρχικός συμμετέχων (εκχωρών) ευθύνονται το ίδιο έναντι του οργανωτή ή και πωλητή να καταβάλουν σε αυτόν το τυχόν οφειλόμενο υπόλοιπο του ποσού, καθώς και τα πρόσθετα έξοδα της εκχώρησης αυτής. Η όποια αλλαγή θα πρέπει να είναι ακριβώς μέσα στα ίδια πλαίσια και θα είναι αποδεκτή εφ’ όσον όλοι οι προσφέροντες υπηρεσίες στο οργανωμένο ταξίδι, προμηθευτές (αεροπορικές εταιρίες, ξενοδοχεία), αποδέχονται τις αλλαγές. Εκεί που η αλλαγή γίνεται αποδεκτή, θα υπάρξει ένα πρόσθετο τέλος €50 κατά άτομο. Το τέλος αυτό είναι πέρα από τυχόν άλλα, που θα έχουν προβλέψει οι διάφοροι προμηθευτές.

 

4.ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ/ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ/ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ

Είναι δική σας ευθύνη να έχετε διαβατήριο που ισχύει πέραν των έξι μηνών μέτα την αναχώρηση και να έχετε εξακριβώσει τις θεωρήσεις (βίζες) που χρειάζονται. Αν έχετε ξένο διαβατήριο, οφείλετε να μας το γνωστοποιήσετε κατά την εγγραφή σας και να εξακριβώσετε, παράλληλα με εμάς τις απαραίτητες θεωρήσεις που χρειάζονται (χρόνος, φωτογραφίες, τέλη κ.λ.π). Τα παιδιά 12 ετών και άνω πρέπει απαραίτητα να έχουν τα δικά τους διαβατήρια. Η χρήση ταυτότητας επιτρέπεται μόνο για ταξίδια σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μόνο για ταξιδιώτες με Κυπριακή Ιθαγένεια. Αν δεν καταφέρετε να έχετε τα απαραίτητα έγγραφα και δεν σας επιτραπεί η είσοδος στη χώρα που επισκέπτεστε, η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη. Θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε αλλά κάθε προσπάθεια μας θα είναι δείγμα καλής θέλησης. Στην περίπτωση αυτή επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να ζητήσουμε έξοδα που τυχόν να προκύψουν από μη συμμετοχή σας.

 

5. ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Αν έχετε λόγο για να παραπονεθείτε, ενώ βρίσκεστε σε ένα ταξίδι, θα πρέπει να γνωστοποιήσετε στον αρχηγό του ταξιδιού ή στον τοπικό αντιπρόσωπο μας ή στο ξενοδοχείο, που θα προσπαθήσουν να ικανοποιήσουν το αίτημα σας. Δεν είναι λογικό να υπάρξει παράπονο στην επιστροφή, χωρίς να διαμαρτυρηθεί κανείς κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ώστε να μας δοθεί η δυνατότητα να φροντίσουμε αυτό που σας ενοχλεί και αντίκειται στην αρχική μας σύμβαση. Εν πάση περιπτώση, αν κάποιο πρόβλημα δεν λυθεί θα πρέπει να παραπονεθείτε γραπτώς στην εταιρεία μας, με ιδιαίτερη επιστολή, μέσα σε δέκα μέρες από την επιστροφή σας στην Κύπρο.

 

6.ΟΜΑΔΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ

Παρακαλείστε να προσέρχεστε έγκαιρα στα σημεία αναχώρησης και να τηρείτε τα ωράρια που οι ξεναγοί και οι συνοδοί θα σας καθορίζουν.

 

7. ΥΓΕΙΑ

Αν έχετε προβλήματα υγείας, πάρετε την άδεια από τον γιατρό σας, για να ταξιδεύσετε. Εξηγήστε του ακριβώς σε ποιά χώρα πηγαίνετε, με ποιό μέσο (π.χ αεροπλάνο ή πούλμαν) και πόση διάρκεια είναι το ταξίδι. Αν έχετε κάποια αναπηρία, φροντίστε να μας το γνωστοποιήσετε γραπτώς, κατά την εγγραφή σας. Θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να ικανοποιήσουμε την περίπτωση σας. Δεν μπορεί όμως η εταιρεία μας να είναι υπεύθυνη για οτιδήποτε δεν πάει καλά ή τυχόν παράπονα μπορεί να έχετε, λόγω της κατάστασης της υγείας σας. Άσχετα με τυχόν ιδιαιτερότητες του οργανισμού σας, είναι σχετικά συχνό φαινόμενο, σε διάφορα μέρη ακόμη και το πιο απλό νερό να σας δημιουργεί ένα μικρό ή μεγάλο κοιλιακό πρόβλημα. Τέλος, δημιουργήστε ένα μικρό φαρμακείο, με προληπτικά φάρμακα για τις διάφορες περιπτώσεις που μπορεί να παρουσιαστούν σε ένα ταξίδι.

 

8. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

Στα έξοδα κάθε ταξιδιού περιλαμβάνεται η μεταφορά μιας βαλίτσας κατ’άτομο βάρους μέχρι 20 κιλά. Μπορείτε να κρατάτε μια χειραποσκευή διαστάσεων (53 μήκος, 26 ύψος, 23 πλάτος και βάρους από 5 – 8 κιλά). Αν συμβεί να χάσετε μια βαλίτσα κατά την διάρκεια αεροπορικού ταξιδιού η αεροπορική εταιρεία θα φροντίσει να τη βρει και σπάνια περίπτωση που χαθεί θα σας αποζημιώσει. Αν συμβεί τέτοια περίπτωση η αποζημίωση πηγαίνει με το βάρος και στις περιπτώσεις που γνωρίζουμε δεν είναι ικανοποιητικό το ποσό. Φροντίστε να έχετε πάντα στο χέρι τα 2-3 απαραίτητα για μια διανυκτέρευση, για κάθε ενδεχόμενο. Οι βαλίτσες σας γενικά δεν είναι ασφαλισμένες. Παρ’ όλο που κάνουμε κάθε προσπάθεια, χρόνια τώρα να τις φροντίζουμε είναι ενδεχόμενο κάποια να χαθεί, να πέσει και να καταστραφεί ή και κάτι άλλο. Άν θέλετε να είσαστε εξασφαλισμένοι 100% στο συγκεκριμένο θέμα, φροντίστε να τις ασφαλίσετε.

 

9. ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Αν και προαιρετική, τη συνιστούμε γιατί προβλέπει πρακτικές καλύψεις που θα εξασφαλίσουν τη ψυχική ηρεμία που χρειάζεστε για να απολαύσετε το ταξίδι σας…

 

10.ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ

Όπου υπάρχει μια ιδιαίτερη επιθυμία π.χ μια ειδική δίαιτα, τοποθεσία δωματίου, μια συγκεκριμένη υπηρεσία απο το ξενοδοχείο και είναι σημαντική λεπτομέρεια για την εγγραφή σας σε ένα ταξίδι, θα πρέπει να ειδοποιήσετε γραπτά την εταιρεία μας κατά την εγγραφή σας. Θα γίνουν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες για να ικανοποιηθούν οι λογικές επιθυμίες. Η εταιρεία μας δεν μπορεί όμως να τις εγγυηθεί.

 

11. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Η εταιρεία μας χαίρεται όταν μπορεί να δώσει οδηγίες σε άτομα με ειδικές ανάγκες για τους διάφορους προορισμούς, ώστε να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι πολλοί προορισμοί δεν έχουν ούτε τις πιο απλές υπηρεσίες (π.χ ράμπες, για τροχοφόρα καθίσματα, ανελκυστήρες) κ.λ.π Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να μας γνωστοποιήσετε γραπτώς, οποιαδήποτε ειδική περίπτωση έχετε και τις υπηρεσίες που χρειάζεστε.

 

12. ΕΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

Ο κάθε ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος σε όλη την διάρκεια ταξιδιού για την φύλαξη σε ασφαλές μέρος του διαβατηρίου του, των χρημάτων του, των αεροπορικών εισιτηρίων κ.λ.π. Ειδικότερα στα ξενοδοχεία είναι διεθνής πρακτική, να μην αναλαμβάνουν ευθύνη για χρήματα ή τιμαλφή, που αφήνει κανείς στο δωμάτιο. Υπάρχουν ειδικά μικρά χρηματοκιβώτια για τέτοιες περιπτώσεις.

 

13.ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Έχουν υπολογισθεί μεταξύ άλλων, βάση των ειδικών αεροπορικών ναύλων που ισχύουν κατά την 01/03/2019. Την ισοτιμία του Ευρώ με τα ξένα νομίσματα την 01/03/2019 σύμφωνα με το ειδικό δελτίο συναλλάγματος της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου.

 

14. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ / ΠΩΛΗΤΗΣ

Για τα οργανωμένα ταξίδια που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα αυτό, διοργανωτής είναι η Coop Travel εκτός από τα οργανωμένα ταξίδια  για τα οποία η εταιρεία μας ενεργεί ως πωλητής. Η διοργάνωση αυτών των εκδρομών ανήκει σε άλλους οργανωτές ταξιδιών και η ευθύνη για τυχόν παραλείψεις ή πλημμελή εκτέλεση αυτών ανήκει αποκλειστικά στους οργανωτές. Ο ρόλος του γραφείου μας στις περιπτώσεις αυτές είναι καθαρά μεσολαβητικός. Με την κράτησή σας θα αναφέρεται και ο οργανωτής της κάθε εκδρομής.

 

15. ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ

Ο συμβαλλόμενος θα επιβαρύνεται με οποιουσδήποτε φόρους αεροδρομίων ή και επίναυλος που αποδεδειγμένα θα επιβληθούν από αεροπορικές εταιρείες ή αρχές αεροδρομίων, μετά την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος εντύπου.

 

16.ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Φόρος διαμονής στο ξενοδοχείο. Ο φόρος διαμονής ο οποίος υπολογίζεται ανά ημερήσια χρήση και είναι πληρωτέος στο κατάλυμα της επιλογής σας και καθορίζεται από το Ελληνικό Δημόσιο ως εξής: (1&2 αστέρων 0.50€ | 3 αστέρων 1.50€ | 4 αστέρων 3.00€ | 5 αστέρων 4.00€ | 1&2 κλειδιών 0.25€ | 3 κλειδιών 0.50 | 4 κλειδιών 1.00€). Παράδειγμα: Διαμονή για 5 βράδια σε ξενοδοχείων 2 αστέρων: 0.50€ x 5 μέρες = 2.50€ Φόρος Διαμονής.

 

17.ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Συμμετοχή σε οποιοδήποτε πακέτο του προγράμματος προυποθέτει την ταυτόχρονη και χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των όρων συμμετοχής.