Όροι και Προϋποθέσεις

  1. Στο πρόγραμμα προνομίων της Coop Travel LTD έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν όλοι οι πελάτες (στο εξής μέλη ή μέλος)
  2. Η κάρτα μέλους μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άλλα μέλη της ίδιας οικογένειας (γονείς και παιδία) αλλά δεν μπορεί να μεταβιβαστεί ή να εκχωρηθεί από το Μέλος σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο άτομο (εκτός από την οικογένεια πρώτου βαθμού)
  3. Η ενημέρωση των μελών για τις προσφορές που δίδονται με την συλλογή βαθμών αναρτώνται τόσο στα γραφεία της εταιρείας όσο και www.cooptravecy.com Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να διαφοροποιήσει τους όρους και τις συνθήκες του προγράμματος βαθμών χωρίς πρότερη ενημέρωση των μελών της.
  4. Η επικύρωση του Μέλους, γίνεται με την παραλαβή της ψηφιακής κάρτας.
  5. Τα μέλη δικαιούνται να εξαργυρώσουν το ΔΩΡΟ τους μόνο εφόσον έχουν συμπληρώσει τους απαραίτητους βαθμούς
  6. Οι βαθμοί έχουν ισχύει μέχρι και 3 χρόνια μετά την τελευταία συναλλαγή
  7. Οι βαθμοί δεν μπορούν να εξαργυρωθούν με μετρητά αλλά μόνο με την αγορά υπηρεσιών από το ταξιδιωτικό γραφείο

ΡΗΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων  (Προστασία του Ατόμου) του 2001, και τις πρόνοιες Ευρωπαϊκών Νομοθεσιών/Κανονισμών για την Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Συνεργατική Εταιρεία COOPTRAVEL LTD (ή “Εταιρεία”) καθώς και η μητρική εταιρεία Comarine (ο Όμιλος)  έχει ετοιμάσει την παρούσα συγκατάθεση. Υπογράφοντας την, δίνετε τη συγκατάθεση σας  για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από ‘τον Όμιλο ή την Εταιρεία, για τους σκοπούς που αναφέρονται πιο κάτω. Η ‘εταιρεία’ δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ορισμοί

Προσωπικά δεδομένα  ή δεδομένα σημαίνει κάθε πληροφορία που αναφέρεται και περιγράφει ένα άτομο.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ή επεξεργασία σημαίνει κάθε εργασία που πραγματοποιείται  με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως: συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διατήρηση, τροποποίηση, εξαγωγή, χρήση, διαβίβαση, διάδοση, συσχέτιση, διασύνδεση, διαγραφή, καταστροφή.

Σκοπός επεξεργασίας

Η Εταιρεία θα επεξεργάζεται τα δεδομένα για  να σας παρασχεθούν οι υπηρεσίες που επιλέγετε, υπό τις βέλτιστες συνθήκες και με τον αποτελεσματικότερο τρόπο.

Εχεμύθεια και ασφάλεια επεξεργασίας

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων.

Αποδέκτες και διαβίβαση δεδομένων

Αποδέκτες των δεδομένων είναι τα αρμόδια μέλη του προσωπικού της Εταιρείας και/ή του Ομίλου Comarine που τηρούν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας της εχεμύθειας και ασφάλειας επεξεργασίας. Αποδέκτες μπορεί να είναι και οι εξωτερικοί συνεργάτες του Ομίλου Comarine, για σκοπούς εκτέλεσης των εργασιών του, καθώς και εξωτερικοί ελεγκτές/ σύμβουλοι του Ομίλου. Για τους πιο πάνω σκοπούς, ο Όμιλος Comarine ενδέχεται να διαβιβάσει τα δεδομένα σε άλλες χώρες εντός και εκτός Ε.Ε., εντός των πλαισίων που θέτει ο Νόμος Πέρι προσωπικών δεδομένων.

Δικαίωμα πρόσβασης / διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τη διόρθωση οποιονδήποτε λανθασμένων πληροφοριών σχετίζονται με σας. Για το σκοπό αυτό μπορείτε να αποταθείτε γραπτώς στη διεύθυνση ταχυδρομείου: personaldata@comarine.com.cy